Directia Judeteana pentru Cultura Bacau

 

A N U N Ț

 

          Având în vedere, prevederile Hotârarii de Guvern nr. 1130/2021 pentru modificarea anexelor nr. 2 și 3 la Hotărârea Guvernului  nr. 1090/2021, se instituie începând cu data de 25.10.2021 obligația instituțiilor publice și autorităților publice, operatorilor economici și profesioniștilor de a organiza accesul în cadul instituției a persoanelor cu excepția angajaților cu respectarea următoarelor reguli după cum urmează:

          În sediul instituției se permite accesul:
      • doar persoanelor care fac dovada vaccinării împotriva virusului SARS - COV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;
        • persoanelor care prezintă rezultatul negative al unui test RT- PCR pentru infecția cu virusul SARS – COV-2, nu mai vechi de 72 de ore;
         • persoanelor care prezintă rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS – COV-2;
       • persoanelor care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARC COV -2.

         Astfel, începând cu data de 25.10.2021, activitatea de relații cu publicul se va face doar prin telefon, sau prin corespondență poștală sau electronică, după cum urmează:

Adresa instituției:
Direcția Județeană pentru Cultură Bacău
Str. 9 Mai nr. 33, etaj. III, CP 600066, oraș Bacău
Tel: 0334 405419; 0334 405423
Fax: 0334 405420
E-mail: djcbacau@gmail.com

Vă mulțumim pentru înțelegere!


INSTRUCȚIUNI

PRIVIND RESPECTAREA MĂSURILOR DE PROTECTIE ÎN CADRUL D.J.C. BACĂU DE CĂTRE PUBLICPE PERIOADA STĂRII DE ALERTĂ ÎN VEDEREA ÎMPIEDECĂRII RĂSPÂNDIRII VIRUSULUI SARS-CoV-2

 

          Având în vedere că începând cu data de 15.05.2020 s-a aprobat instituirea stării de alertă la nivel național și a măsurilor de prevenire și control al infecțiilor, în contextul situației epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2., pentru o perioadă de 30 de zile conform HG. NR. 24/2002 și a Legii nr. 55/2020;

          Potrivit prevederilor legii nr.319/2006 Legea securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare, se instituie la nivelul DJC Bacău măsurile de prevenire și control al infecțiilor, aplicabile pe durata instituirii stării de alertă care trebuie respectate de către publicul instituției în vederea asigurării desfășurării activității la locul de muncă în condiții de securitate și sănătate în muncă. (continuare)

 

 

Anunț

Ca urmare a situației generate de COVID-19, începând cu data de 12.03.2020, activitatea de relații cu publicul se va face doar prin telefon sau prin corespondență poștală sau electronică, după cum urmează:

Adresa instituției

Direcția Județeană pentru Cultură Bacău

Str. 9 Mai nr. 33, etaj. III, CP 600066, oraș Bacău

Tel: 0334 405419; 0334 405423

Fax: 0334 405420

E-mail: djcbacau@gmail.com

       Vă mulțumim pentru înțelegere!

 

 

Ministerul Culturii este autoritatea publică centrală responsabilă de elaborarea și aplicarea strategiei și politicilor în domeniul culturii.

Adresă

 Str. 9 Mai nr. 33,  Bacău, 600066 

telefon +40 334 405 419 ;

            +40 334 405 423

djcbacau@gmail.com

fax +40 334 405 420

Direcția Județeană pentru Cultură Bacau este serviciu public deconcentrat în cadrul Ministerului Culturii, fiind responsabilă de protejarea și punerea în valoare a Patrimoniului cultural național. Datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopul și pentru îndeplinirea atribuțiilor legale ale Direcției Județene pentru Cultură Bacau și cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 679/2016 și ale Legii nr. 677/2001.

 Pentru a asigura buna funcționare a acestui site, uneori plasăm în computerul dumneavoastră mici fișiere cu date, cunoscute sub numele de cookie-uri. Majoritatea site-urilor fac acest lucru.

Cookie-ul este un fişier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl vizitaţi. Datorită cookie-urilor, site-ul reţine, pe o perioadă de timp, acţiunile şi preferinţele dumneavoastră (login, limbă, dimensiunea caracterelor şi alte preferinţe de afişare). Astfel nu mai trebuie să le reintroduceţi ori de câte ori reveniţi la site sau navigaţi de pe o pagină pe alta. Puteţi controla şi/sau şterge cookie-urile după cum doriţi – pentru detalii, consultaţi site-ul aboutcookies.org. Puteți șterge toate cookie-urile din calculatorul dumneavoastră și puteți seta majoritatea browserelor să blocheze plasarea acestora. Dacă faceţi acest lucru, este posibil să fiţi nevoit să setaţi manual unele preferinţe, de fiecare dată când vizitaţi site-ul. De asemenea, s-ar putea ca unele servicii sau opţiuni să nu funcţioneze.