Evenimente

 


 

Parlamentul României a hotărât, prin Legea nr. 38/12.01.2023, instituirea „Anul cultural Dimitrie Cantemir şi Ciprian Porumbescuˮ, pentru celebrarea vieţii şi operei cărturarului Dimitrie Cantemir şi a operei compozitorului Ciprian Porumbescu.

Prin urmare, autoritățile administrației publice centrale și locale, ca și alte instituții din România, sunt invitate să organizeze manifestări culturale, artistice și educaționale în vederea popularizării vieții și operei fiecăreia din cele două personalități ale istoriei și culturii române.

Direcția Județeană pentru Cultură Bacău începe printr-o scurtă prezentare a vieții și operei celor doi mari oameni de cultură.


Dimitrie Cantemir

Dimitrie Cantemir este cel mai important promotor al umanismului și preiluminismului românesc din secolele XVII-XVIII și cărturar de formație enciclopedică.

Născut la 26 octombrie 1673, fiu al lui Constantin Cantemir, domn al Moldovei între 1685 și 1693, tânărul principe a beneficiat de o educație complexă și completă, sub îndrumarea lui Ieremia Cacavelas – învățat, filozof și literat grec – primul dascăl care a sădit în sufletul învățăcelului său, sămânța cunoașterii.

Încă din copilărie studiază latina, greaca și slavona, (ajungând să stăpânească la un moment dat 14 limbi), noțiunile „artelor liberale”, teologia, strategia militară și istoria. Dovedește o puternică aplecare spre sinteza și interpretarea cunoștințelor acumulate; astfel că nu întârzie să elaboreze primele sale lucrări scrise: Divanul,  Metafizica și Logica.

Pe când se afla Constantinopol, reprezentând o garanție a Moldovei la Înalta Poartă, își continuă studiile la „Academia Grecească a Patriarhiei”, cunoscând lumea musulmană, înțelepciunea arabă, credințele și limbile orientale. Astfel, putem afirma că Dimitrie Cantemir este primul nostru orientalist.

Fiind o prezență constantă, firească și căutată în mediul ambasadelor marilor puteri Europene, Cantemir a avut prilejul promovării culturii și spațiului românesc. În Europa, Dimitrie Cantemir a fost repede și definitiv acreditat ca fiind cel mai de seamă cunoscător al istoriei otomane, ocupând timp de peste un secol, un loc privilegiat în tagma erudiților.

Ajunge domn al Moldovei în 1710. În timpul scurtei sale domnii încearcă întemeierea unui stat centralizat domnesc, încheind „Tratatul de Alianță” cu Petru cel Mare, fiind nevoit astfel să intervină de partea țarului în războiul ruso-turc.

În urma înfrângerii de la Stănilești, cărturarul este nevoit să se refugieze la curtea lui Petru cel Mare. În Rusia, Dimitrie Cantemir devine un colaborator apropiat al țarului, sprijinindu-l în acțiunile sale politice.

Impulsionat de Leibntz, redactează „Descriptio Moldaviae”, operă în care a dezvoltat aceeași concepție politică pe care o promovase și din postura de monarh. Ca o recunoaștere a valorii operei amintite, la propunerea filosofului german, Dimitrie Cantemir este ales membru al Academiei Regale din Berlin. Ca domnitor al Moldovei și prieten și aliat al țarului Petru cel Mare al Rusiei, inițiază o serie de reforme radicale având ca scop dezvoltarea rapidă a statului.

 Suprinzător, desi extrem de activ în viața politică, Cantemir își continua și opera literară. Scrie „Istoria creșterii și descreșterii Imperiului Otoman”, lucrare tradusă din latină în toate limbile europene de largă circulație, precum și „Hronicul vechimei romano-moldo-vlahilor”.

Participarea principelui Cantemir la viața politică a Rusiei s-a intensificat după numirea sa în funcția de „Consilier Secret și Membru al Senatului”.

Ultima mare acțiune politică la care participă – campania țarului Petru I împotriva Persiei (1722) – reprezintă izvorul celor din urmă cercetări și scrieri ale lui Cantemir: „Collectanea Orientalia. Princips Demetrii Cantemiri variae schedae et excerpta e autographo descripta”- volum de însemnări cartografice și arheologice, de note privind folclorul și moravurile orientale, de interpretări și comentarii asupra acestora.

La 21 august 1723, eminentul cărturar se stinge din viață la Dimitrievka, moșia dăruită de țarul Rusiei pentru serviciile aduse.

Opera lui Dimitrie Cantemir este unică și în ziua de astăzi datorită complexității rezultate consecutiv formației sale enciclopedice: știința se împletește cu filosofia, istoria și geografia sunt analizate știintific, iar etica, literatura și muzica, sunt completate de studiul moravurilor și al folclorului; departe de orice diletantism, toate acestea poartă pecetea metodei științifice și cunoașterii reale.

Osemintele lui Dimitrie Cantemir, readuse în 1935 în România, se află la Biserica Domnească „Trei Ierarhi” din Iași.

Pe lespedea raclei sale stă scris: „Aici, întors din lunga și pre greaua pribegie înfruntată pentru libertatea țării sale, odihnește Dimitrie Cantemir, domn al Moldovei”.


Ciprian Porumbescu

 

Ciprian Porumbescu (1853, Șipotele Sucevei - 6 iunie 1883) a fost unul dintre cei mai faimoși compozitori din a doua jumătate a secolului al XIX-lea.

Printre cele mai populare compoziții ale sale amintim Balada pentru vioară si orchestra op.29 și opereta Crai nou pusă în scenă pentru prima dată în sala festiva a Gimaziului Românesc din Brașov (astăzi Colegiul Național „Andrei Șaguna"), unde pentru scurtă vreme a fost profesor de muzică (1881-1883).


A compus, de asemenea, muzica pentru celebrul cântec patriotic „Pe-al nostru steag e scris Unire", muzică ce este folosită astăzi și de către Albania pentru imnul național „Hymni i Flamurit". De asemenea, a scris și melodia fostului imn al României, Trei culori.


Ciprian Porumbescu se naște la 14 octombrie 1853, la Șipotele Sucevei, într-o casă modestă de țară, ca fiu al Emiliei și al preotului Iraclie Golembiovski. Viitorul compozitor va utiliza la început numele de Golembiovski, apoi, pentru o perioadă Golembiovski-Porumbescu și mai apoi, Porumbescu.


Din cauza sărăciei, Ciprian Porumbescu nu s-a putut bucura de o formare muzicală continuă și completă. A început studiul muzicii la Suceava și Cernăuți, unde conduce corul Societății Culturale Arboroasa. În anul 1871, la aniversarea a 400 de ani de la zidirea Mănăstirii Putna, la festivități, alături de Mihai Eminescu, Ioan Slavici, A.D. Xenopol, Nicolae Teclu și alții, participă și tânărul Ciprian Porumbescu, uimind asistența cu minunatul său cântec de vioară.


Apoi, cu ocazia unei burse, își continuă studiile la Konservatorium für Musik und darstellende Kunst, la Viena, cu Anton Bruckner și Franz Krenn. Aici și acum îl frecventează pe Eusebie Mandicevschi, compozitor bucovinean, cu care se perfecționează, în particular, la teoria muzicii. Între 1873 și 1877 a studiat teologia ortodoxă la Cernăuți. În perioada în care studiază la Viena dirijează corul Societății Studențești România Jună. Tot aici va scoate, în anul 1880, colecția de douăzeci de piese corale și cântece la unison, reunite în Colecțiune de cântece sociale pentru studenții români (Cântecul gintei latine, Cântecul tricolorului, Imnul unirii - Pe-al nostru steag), prima lucrare de acest gen din literatura noastră.


Urmează cea mai frumoasă etapă a vieții sale artistice. La 11 martie 1882 are loc premiera operei sale Crai nou, piesă în două pe textul poeziei poetului Vasile Alecsandri. Succesul imens impune reluarea spectacolului în 12 și 23 martie, pe aceeași scenă. În același an, opereta este montată și la Oravița.
Ciprian Porumbescu a fost arestat pentru activitatea sa politică, timp în care a scris piesele sale cele mai valoroase. Printre lucrările sale se numără Rapsodia română pentru orchestră, Serenadă, La malurile Prutului, Altarul Mănăstirii Putna, Inimă de român, Gaudeamus Igitur, Odă ostașilor români și altele.
Mult prea devreme, la doar 29 de ani, fiind bolnav de tuberculoză, Ciprian Porumbescu, se stinge din viață, în casa de la Stupca, sat numit azi Ciprian Porumbescu în onoarea marelui compozitor, sub ochii tatălui său și ai surorii sale, Mărioara, la 6 iunie 1883.

Surse:
http://www.classical-composers.org/comp/porumbescu

 


             Noaptea muzeelor CMIA Bacau

 


În cadrul Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii Ion Borcea Bacău, evenimentul Noaptea Europeană a Muzeelor este sărbătorit în fiecare an, începând din 2007.

Între orele 18:00-01:00 (01:00 fiind ora de intrare a ultimului vizitator), vor fi organizate diverse activităţi la sediul celor două subunități mai sus menționate.
Astfel, la Muzeul de Științele Naturii, vor fi deschise spre vizitare următoarele expoziţii:

Expoziţiile permanente: „Păduri din România”, „Ocrotirea Naturii”, „Flori din adâncurile Terrei”, „O lume dispărută”, „Împreună cu băcăuanii din anul 1958”;

Expoziţiile temporare: „Mirodeniile - povești cu gust”, „In memoriam Constantin Măzăreanu (1941-2005)”, „Superorganismul - viața ascunsă a furnicilor”, „Personalități băcăuane - conf. univ. dr. Cătălin - Petre Rang”, „Exponatul lunii”, „Valoarea cărții”;

Expoziţia itinerantă „Florile Dobrogei Continentale” - expoziție de fotografie realizată în colaborare cu specialiști de la Complexul Muzeal Naţional Neamţ, Muzeul de Ştiinţe Naturale Piatra Neamţ;

Sera cu plante ornamentale și Grădina Senzorială.

De asemenea, în cadrul „Galei filmului ştiinţific” publicul băcăuan poate viziona filme documentare având drept subiect natura sau să participe la workshopul „Animale de lângă noi”.

La Observatorul Astronomic „Victor Anestin”, pot fi vizitate:
Expoziţia permanentă „Universul – de la Pământ la stele”, cu următoarele teme:  „Sistemul solar”, „Astronautica”, „Grupuri stelare”, „Evoluţie stelară”, „Forma şi evoluţia Universului”:

-  Expoziţia temporară: „Luna - o călătorie în timp”.

Dacă vremea va permite, publicul va avea acces și pe terasa circulară a Observatorului Astronomic de unde doritorii vor putea admira panorama Bacăului noaptea.

Cu ocazia acestui eveniment intrarea este gratuită!

Vă aşteptăm! 

 

 

Anului Centenarului a deschis multiple oportunități de aniversare a celor 100 de ani de la Marea Unire. Direcția Județeană pentru Cultură Bacău, împreună cu Inspectoratul Școlar Judeţean Bacău, a lansat proiectul Centenarul Unirii. Strămoșii mei – Eroii, proiect care continuă și în anul 2019.

Motivarea lansării acestui proiect este contextul în care tânăra generație a început să piardă legăturile cu generațiile mai vechi și cu istoria națională.

Fiecare elev va fi încurajat să afle numele străbunicilor eroi, căzuți la datorie sau participanți la primul război mondial, să identifice medalii și decorații, obiecte provenite de pe front, scrisori, fotografii, amintiri, povestiri de la străbunici. Toate aceste informații pot fi cuprinse într-o „CRONICĂ DE FAMILIE”, scrisă de elevi cu sprijinul cadrelor didactice din unităţile de învăţământ ale judeţului Bacău.

Activități:

- întocmirea de către fiecare elev a Arborelui genealogic al familiei

- scurtă descriere a evoluţiei familiei, începând cu sfârşitul secolului al XIX-lea/prima jumătate a secolului al  XX-lea şi până în prezent – cu scoaterea în evidenţă a informaţiilor referitoare la membrii familiei care au participat la primul război mondial

- identificarea de imagini şi obiecte ale familiei respective (sfârşitul secolului al XIX-lea – mijlocul secolului al XX-lea).

Pentru înscriere, în vederea constituirii unei baze de date cu instituțiile de învățământ care doresc să participe la proiect, profesorii interesați se vor adresa Direcției Județene pentru Cultură Bacău, tel. 0334/405419, e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Calendar: martie – octombrie 2019: înscrierea participanților, activitatea de documentare și realizarea materialelor expoziționale

   1 – 10 noiembrie 2019: predarea materialelor expoziționale către organizatori

         29 noiembrie 2019: vernisajul expoziției „Strămoșii mei – Eroii”

         30 noiembrie 2019 – 15 ianuarie 2020: etalarea pe simeze a expoziției.         

 

FISA DE INSCRIERE PROIECT STRAMOȘII MEI EROII                                              

 

Ziua națională a lecturii


 

Citește . . . poți fi mai inteligent. Citește, așa poți fi mai atent.

Vei putea ține minte mai ușor, vei putea învăța lucruri noi  . . .

Citește, și vei putea înțelege mai ușor. Vei fi mai creativ, vei ști mai multe, vei avea un vocabular mai bogat și nu vei mai fi stresat, vei dormi mai bine și vei fi un om mai bun.

Vei fi sănătos și vei avea o mai mare stimă de sine, te vei cunoaște mai bine și vei vedea lucrurile și din perspectiva altora.

Vei fi independent și vei avea un serviciu mai bun…

Știu, poate pe noi nu ne credeți, dar nu pe noi trebuie să ne credeți. Tot ce am enumerat noi mai sus sunt concluziile la care au ajuns cercetătorii din cadrul Universității Carnegie-Mellon din Pittsburgh, Pennsylvania, S.U.A. Ei au descoperit 17 avantaje ale cititului, pe care le-am enumerat și noi mai sus, într-un limbaj mai puțin științific… Oricât de mult s-au străduit cercetătorii, nu s-au descoperit și dezavantaje ale cititului. Și nici efecte secundare . . .

Și cel mai important e că cititul nu e obligatoriu. Dacă nu vreți, nu citiți. Noi, de exemplu,  vă recomandăm ca în fiecare an să alegeți ziua de 30 februarie drept ziua în care să nu citiți nici o carte. În rest, fiecare zi ar fi bine să fie Ziua lecturii.

Pentru alungarea monotoniei sau pentru puțină diversitate, puteți numi zilele în mod diferit: Ziua cititului, Ziua cărților, Ziua cititorilor, Ziua de mers la bibliotecă, Ziua de mers la sala de lectură, Ziua de mers la librărie, Ziua de stat cu nasul în cărți, etc.

Cu ocazia Zilei naționale a lecturii, sărbătorită începând din acest an la 15 februarie, Direcția Județeană pentru Cultură Bacău continuă activitatea de donare de carte către bibliotecile comunale și orășenești din Bacău, Galați, Iași, Botoșani. Cea mai recentă bibliotecă care a acceptat donația noastră este Biblioteca din comuna Găiceana, jud. Bacău.

Tot cu această ocazie dorim să le mulțumim celor care au avut amabilitatea să doneze din cărțile lor Direcției Județene pentru Cultură: Constantin CHIPER, Elena Isabelle TAMBA, Ioan DĂNILĂ, Octavian I. IFTIMIE, Eduard ȘTRAUB, Col. Mihai PURCARU, Anton COȘA, Constantin ZAVATI, Fundația culturală „Urmașii Răzeșilor Găzari”, Maica DOSITEEA de la Mănăstirea Diaconești, Tincuța HORONCEANU BERNEVIC, Corneliu STOICA.

 

 

Ministerul Culturii este autoritatea publică centrală responsabilă de elaborarea și aplicarea strategiei și politicilor în domeniul culturii.

Adresă

 Str. 9 Mai nr. 33,  Bacău, 600066 

telefon +40 334 405 419 ;

            +40 334 405 423

djcbacau@gmail.com

fax +40 334 405 420

Direcția Județeană pentru Cultură Bacau este serviciu public deconcentrat în cadrul Ministerului Culturii, fiind responsabilă de protejarea și punerea în valoare a Patrimoniului cultural național. Datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopul și pentru îndeplinirea atribuțiilor legale ale Direcției Județene pentru Cultură Bacau și cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 679/2016 și ale Legii nr. 677/2001.

 Pentru a asigura buna funcționare a acestui site, uneori plasăm în computerul dumneavoastră mici fișiere cu date, cunoscute sub numele de cookie-uri. Majoritatea site-urilor fac acest lucru.

Cookie-ul este un fişier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl vizitaţi. Datorită cookie-urilor, site-ul reţine, pe o perioadă de timp, acţiunile şi preferinţele dumneavoastră (login, limbă, dimensiunea caracterelor şi alte preferinţe de afişare). Astfel nu mai trebuie să le reintroduceţi ori de câte ori reveniţi la site sau navigaţi de pe o pagină pe alta. Puteţi controla şi/sau şterge cookie-urile după cum doriţi – pentru detalii, consultaţi site-ul aboutcookies.org. Puteți șterge toate cookie-urile din calculatorul dumneavoastră și puteți seta majoritatea browserelor să blocheze plasarea acestora. Dacă faceţi acest lucru, este posibil să fiţi nevoit să setaţi manual unele preferinţe, de fiecare dată când vizitaţi site-ul. De asemenea, s-ar putea ca unele servicii sau opţiuni să nu funcţioneze.